Wat is een Cultuurraad

De Cultuurraad is de schakel tussen de culturele spelers en het gemeentebestuur.

Wat is een cultuurraad?

De cultuurraad is een adviesorgaan over alles wat cultuur betreft naar de gemeente toe. De raad fungeert als spreekbuis voor het hele culturele veld.

De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal en kwalitatief cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de gemeente.

Wat doet een cultuurraad?

Adviseren Het cultuurbeleid adviseren. Dat kan op vraag van het gemeentebestuur of op initiatief van de cultuurraad zelf.
Activiteiten Activiteiten organiseren.
Cultuurbeleid
opvolgen
De uitvoering van het cultuurbeleidsplan opvolgen. Het cultuurbeleidsplan is een van de belangrijkste instrumenten om aan lokaal cultuurbeleid te doen. Eenmaal goedgekeurd komt het erop aan om als cultuurraad regelmatig stil te staan bij de uitvoering ervan.
Cultuurbeleid
vorm geven
Het cultuurbeleid mee vorm geven en overleg opzetten. Dat betekent inspraak organiseren over het cultuurbeleid en participeren aan het cultuurbeleid. De cultuurraad staat mee in voor de organisatie van het overleg en de inspraak bij de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid, en vooral bij de opmaak en de uitvoering van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan. Het cultuurbeleid mee vorm geven wil ook zeggen dat de cultuurraad voortdurend kritisch blijft voor de beslissingen die het gemeentebestuur neemt.

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten en het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke culturele raad werden goedgekeurd door de leden van de gemeentelijke culturele raad en door de gemeenteraadsleden.

U kunt de statuten en het huishoudelijk reglement hier bekijken.

Advertenties